Discord ... members online

Pravidla

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Hraním na serveru DandyCraft.cz hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.

2. Hráč souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, zejména IP adres, herních jmen, kontaktních údajů, herních aktivit, záznamů textové komunikace a dalších hromadně sbíraných dat.

3. Zákaz umisťování reklamy a to jakýmkoliv způsobem. Za reklamu se považuje: název jiného serveru, youtube kanálu, nebo jakékoliv odkazy. (Reklama na Stream nebo kanál neplatí pro YouTubery , a udělené výjimky) 

PRAVIDLA

4. Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně hráčů se zakoupenými výhodami).

5. Neznalost pravidel neomlouvá.

6. Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

7. Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, nacismu, xenofobie a homofobie.

8. Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.

9. Je zakázáno psát Velkým písmem / Shiftem. 

10. Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y, znaky/obrázky a symboly.

11. Je zakázáno se pojmenovávat v podobném znění jako jsou nicky členů Admin teamu. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru.

12. Je zakázáno jakkoliv podvádět, lhát, či jinak klamat ostatní hráče i členy admin teamu.

13. Je zakázáno využívat na Discordu Dandycraft.cz jiného nicku, než-li herního nicku.

14. Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat. (Spam = 3x stejná zpráva do 2 minut / Zahlcení chatu = 3x rozdílná zpráva)

ADMIN-TEAM

15. Aktuální seznam členů Admin teamu je zde http://www.dandycraft.cz/staff/.

16. Majitel má právo nabrat kohokoliv a kdykoliv není povinen nabírat pouze na náborech.

17. Helper-Team má svoji denní aktivitu kterou musí dodržovat. Helpeři tráví na serveru svůj volný čas.

18. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena Admin teamu (Např.. Dostavit se na Discord).

19. A-team dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel DandyCraft.cz.

20. V případě nesouhlasu s někým z A-teamu DandyCraft.cz (Helper) je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru, bude-li se stížnost týkat trestu (ban, mute).

21. Rozhodnutí Majitele serveru je konečné, není proti němu odvolání.

22. O unbanu primárně rozhoduje člen A-teamu, který ban přidělil. Případně že již není v A-teamu, je rozhodnutí na výše postavených členech A-teamu.(Unban se uděluje do 3 dnů od udělení banu)

23. Builder-Team není povinen odpovídat na dotazy.

HERNÍ ÚČET

24. Veškeré herní účty a tudíž i itemy ( postavené bloky, obvody a jiné stavby ) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat, nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů A-teamu.

25. Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet (nick) bez vážného důvodu. V případě potřeby kontaktujte Admin team.

26. Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost.

27. Žádný člen A-teamu po Vás nemá právo vyžadovat heslo k účtu.

TRESTY A DŮKAZY

28. O druhu a délce trestu rozhoduje Admin Team.

29. Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.

30. Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.

31. Každé porušení pravidel musí být dokázáno důkazním materiálem.

32. Screenshoty se považují za průkazný materiál.

33. Výpověď svědka není průkazným materiálem.

34. Admin-Team nemusí uchovávat důkazy o porušení pravidel.

35. Admin-Team není povinný dokazovat porušení pravidel.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO HRANÍ

36. Hráčům je zakázáno stavět, či jakkoliv jinak upravovat krajinu v bezprostředním okolí stavby jiného hráče.

37. Je zakázané ničit stavby které jsi nepostavil ty. (griefing).

38. Zákaz žebrání o jakékoliv výhody nebo předměty.

39. Zákaz používaní jakýchkoliv cheatů či modů které ulehčují hru nad ostatními. 

40. Ochrana majetku. Pro ochranu jakékoliv stavby je nutné si zřídit residenci nebo parcelu.

41. Vlastní majetek se chrání umístěním do residence nebo parcely – uzamknutí cizího majetku je trestné.

42. PvP je na celém serveru (mimo serverové residence) povolené, v případě ztráty předmětů z důvodu zabití hráč nemá nárok na náhradu.

43. Pokud hráč najde jakýkoliv BUG (chybu) je povinný jí neprodleně nahlásit.

44. Zákaz používání externích programů, které dělají práci za hráče, nebo jinak ovlivňují hru.

45. Je zakázáno odesílat žádost o teleport na místo kde je evidentní účel zabití hráče.

46. Hráčům je zakázáno žádat členy Admin teamu o úpravu terénu, nebo přesouvání staveb či předmětů.

47. Je zakázáno se jakkoliv vydávat za členy Admin teamu.

48. Je zakázáno napodobovat příchod připojující/odpovají zprávy do veřejného chatu.

49. Zákaz útočení ze zóny, kde není povolené pvp na hráče, kteří se nacházejí v pvp zóně.

50. Hráč nemá právo požádat, aby mu byl udělen ban, kick, mute, pokuta jemu samotnému.

51. Při obchodování s jinými hráči, jsou prodávající a nakupující povinni jednat čestně.

52. Je zakázáno se do prostoru arén přemisťovat jinak než běžným způsobem, setrvávat, či vykonávat jakoukoliv činnost v aréně, do které se dostal hráč neoprávněně, například teleportem na hráče, který již v aréně je.

53. Zakazuje se teleportovat ostatní hráče k pokladům (dungeonům) nebo blízko k nim.

54. Je zakázáno používat a vlastnit nadměrně silné itemy (například "all enchanty") které evidentně nevznikly přirozeným výrobním postupem.

55. Je zakázáno vlastnit zakázané itemy. Pokud hráč ví o nějakých takových itemech ve vlastnictví jiného hráče, je povinen toto nahlásit Admin teamu.

56. Je zakázáno mít členy Admin-Teamu v /ignore.

57. Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet (nick) za účelem nerespektování banu.

58. Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, obchodování s předměty v jiných hrách a s reálnými penězi.

59. Zákaz propagování politických ideologiích (př.: komunismus, nacismus)

60. Je zakázáno psát v globálním chatu jinými jazyky kromě : angličtina, čeština, Slovenština

Všechna zde uvedená pravidla jsou platná od 20. března 2020.